ภาพชุด : ประกวดอินเตอร์ 2012 (1)

  บรรยายโดยทีมงาน : SpokeDark.TV
ขอบคุณภาพประกอบจาก : mymodernmet.com

International Photography Award

Winners

 2 0 1 2 

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ (1)

 

ผลงานที่ได้รับรางวัลสาขาต่างๆ

""

Advertising: 1st Category Winner Nadav Kander “Smoke Free”

 

""

Fine Art: Other 3rd Place Winner Karen Knorr “INDIA SONG “

 

""

Nature Finalist: 1st Category Winner Marsel van Oosten”The Valley Of Death”

 

""

Nature: Aerial 1st Place Winner Cristobal Serrano “Painting the Land”

 

""

Nature: Aerial 2nd Place Winner Fyodor Savintsev “Trees”

 

""

Nature: Flowers, 3rd Place Winner Robert Poll “flora//mechanica”

 

""

Nature: Landscapes, 1st Place Winner Rafael Rojas”Green Seas”

 

""

Nature: Landscapes, 2nd Place Winner Rafael Rojas “Receding Waters”

 

""

Nature: Landscapes, 3rd Place Winner Ed Cooley “Tenacity”

""

Nature: Trees, 2nd Place Winner Sanjitpaal Singh “Crown of Shyness”

 

 

""

Nature: Underwater, 2nd Place Winner Michael Muller “Dolphin”

 

(ยังไม่จบนะ ชุดนี้ ยังมีต่อจ้า)

COMMENTS