ภาพชุด: จังหวะเด็ดสัตว์ (3)

  บรรยายโดยทีมงาน : SpokeDark.TV
ขอบคุณภาพประกอบจาก : boredpanda.com

คาหนังคาเขา

 สั ต ว์ โ ล ก 

(3)

 ฉบับผู้ชนะการประกวดโดย The Mammal Society

ที่มีเป้าหมายเพื่อให้คนเห็นค่าและตระหนักถึง

สัตว์สายพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์ให้มากขึ้น

 

ภาพจังหวะสวยๆ เด็ดๆ ที่จับได้คาตาช่างภาพเลยครับ!

…จัดไปอย่าให้เสีย!

 

ชนะเลิศ อันดับที่หนึ่ง
Jumping Rat

""

ภาพโดย Roy Rimmer

 

 ชนะเลิศ อันดับที่สอง
Licking Fox

""

ภาพโดย Julie Milne

 

ชนะเลิศ อันดับที่สาม
Wood Mouse with Blackberry

""

ภาพโดย Gary Cox

 

Play-fighting Stoats
""
ภาพโดย Joel Walley

 

Water Vole
""
ภาพโดย Julie Milne

 

Gray Seals Laughing
""
ภาพโดย Jason Parnell-Brooks

 

Fox with Lunch
""
ภาพโดย David Gibbon

 

Leaping Squirrel
""
ภาพโดย Austin Thomas

 

Surfing Seal
""
ภาพโดย Tim Hunt

 

Weasel Chasing Sparrows
""
ภาพโดย Harry Martin

 

Urban Fox
""
ภาพโดย Ian Wade

 

Oh No, You Got Me!
""
ภาพโดย Kate Williamson

ไปเที่ยวดูเพิ่มเติมได้ที่…

The Mammal Society website

 

COMMENTS