มุขควายเครียด 26 : มุขควายในห้องส้วม


อาร์คิมิดีสปราชญ์ชาวกรีกผู้ค้นพบยูเรก้าขณะนั่งหย่อนก้นอยู่ในห้องส้วม ได้ให้วาจาอมตะแก่ปวงชนชาวควายเครียดว่า แรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้เมื่อท่านเข้าส้วม จึงเป็นที่มาแห่งการค้นหาแรงบันดาลใจมุขควายเครียดในห้องส้วม ห้องส้วมนั้นสร้างแรงบันดาลใจได้สูงส่งและมหาศาลเพียงใด ติดตามกันได้ในมุขควายเครียด ณ บัดนาว

มุขควายเครียด 26 : มุขควายในห้องส้วมอาร์คิมิดีสปราชญ์ชาวกรีกผู้ค้นพบยูเรก้าขณะนั่งหย่อนก้นอยู่ในห้องส้วม ได้ให้วาจาอมต…

Posted by SpokeDark TV on 6 กุมภาพันธ์ 2015

COMMENTS