video

เผือกจัง EP.2 : อวดรวย … ผิดหรา

เผือกจัง ! รายการที่ขอสงวนคำว่าเสือกเอาไว้ที่บ้าน ประเด็นเผือกติดไฟวันนี้ อวดรวย ... ผิดด้วยหรา งานเผือกงานนี้จะออกผลเป็นลาาคอนน แค่ไหน เชิญเผือกกันได้ พูดแล้วก็คัน ...
video

เผือกจัง EP.1 : ปะทะเดือด บิน Low Cost VS ทัวร์เจ๊เกียว

เผือกจัง ! รายการที่ขอสงวนคำว่าเสือกเอาไว้ที่บ้าน ประเด็นเผือกติดไฟวันนี้ การปะทะเดือดระหว่าง ฝ่ายแดง เผือกบิน low cost กับฝ่ายน้ำเงิน เผือกทัวร์เจ๊เกียว งานเผือกงานนี้จะออกผลเป็นลาาคอนน แค่ไหน เชิญเผือกกันได้ พูดแล้วก็คัน ...

Follow Us