by Tempo เจาะข่าวตื้น 36 - 40

by Tempo เจาะข่าวตื้น 36 - 40

video

เซอร์เวย์นโยบายพรรคโคตรอินดี้กับเต็มโป้

เต็มโป้จะพาเราไปทำความรู้จักมักจี่กับเหล่าผู้สมัครเลือกตั้ง สส. มากหน้าหลายตา อีกทั้งนโยบายของพรรคอีกหลากหลายในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้

Follow Us