เจาะข่าวตื้น ตอน 131- 135

เจาะข่าวตื้น ตอน 131- 135

video

พ่อหมอพาเที่ยว : ม็อบเหลืองฮ่องกง

พ่อหมอพาเที่ยว ลัดเลาะไปยังเกาะฮ่องกง ส่องม็อบร่มเหลือง ดูการขับเคลื่อนของประชาธิปไตยในต่างแดน เปรียบเทียบระหว่างม็อบไทยและม็อบเทศ

Follow Us