ประกาศภาวะฉุกคิด season 3 ตอนที่ 3 เอดส์ เข็มฉีดยาฟรี และถุงยางอนามัย


ทุกวันนี้ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอดส์มากกว่าหนึ่งล้านคน แต่กลับมีแนวโน้มในการใช้ถุงยางอนามัยที่ลดลง แต่กลับกันในประเทศทางยุโรปที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ลดลง แต่มีการอัตราการใช้ถุงยางอนามัยที่สูงขึ้น

โรคเอดส์ หรือว่า HIV คือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์และการเสพยาเสพติดโดยการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กของประเทศอังกฤษ มาร์กาเร็ต แธตเชอร์ เคยประกาศโครงการที่ทุกคนต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในการแจกเข็มฉีดยาฟรีสำหรับผู้เสพยาเสพติด แต่ปรากฏว่าวิธีการนี้ได้ผลดียิ่ง สามารถทำให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ลดลงได้เป็นจำนวนมาก แถมยังช่วยประหยัดงบประมาณที่จะเอามาใช้รักษาดูแลผู้ป่วยเอดส์ด้วย และประเทศในยุโรปจำนวนมากก็ประสบความสำเร็จจากวิธีการนี้ แต่ทว่าในประเทศบางประเทศรวมทั้งประเทศไทย การพกเข็มฉีดยายังเป็นสิ่งที่ผิดต่อกฎหมาย และศีลธรรม รวมทั้งการใช้ถุงยางอนามัยระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ก็ยังเป็นที่เรื่องที่คนไทยไม่่ค่อยจะทำกัน โจทย์ในสองเรื่องจะมีคำตอบให้เราฉุกคิดได้อย่างไร

และปิดท้ายด้วย TOP TEN สิบอันดับวิธีพกและใช้ถุงยางในเวลาเข้าด้ายเข้าเข็ม ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในประกาศภาวะฉุกคิดเทปนี้ได้เลยนะฮ้าว์ฟฟ

COMMENTS