ประกาศภาวะฉุกคิด season 3 ตอนที่ 8 เศรษฐศาสตร์กับจิตวิทยา


ถ้าเราให้คะแนนความพึงพอใจของเราในแต่ละวันได้ เราจะมีคะแนนให้กับตัวเองเท่าไหร่ มีการทดลองหลายอย่างที่พอสรุปได้ว่า เราจะมีความพึงพอใจเมื่อเราสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตของเราได้ ซึ่งวิธีทางจิตวิทยาเหล่านี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์หลายเรื่องในต่างประเทศได้ แล้วเราจะสามารถเอาหลักวิธีการเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยของเราได้หรือไม่ และปิดท้ายด้วย TOP TEN กับสิบวิธีมองโลกให้สวยโคตรๆ ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในประกาศภาวะฉุกคิดเทปนี้ได้เลยฮ้าว์ฟฟ

COMMENTS