ประกาศภาวะฉุกคิด season 3 ตอนที่ 9 เราทำงานเพื่อเงินจริงหรือ?


คุณมีความสุขอยู่กับงานที่ทำอยู่หรือเปล่า เราอาจจะบอกได้ว่าเราทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ หรือเพื่อคุณภาพชีิวิตที่ดีกว่า แต่ว่าอะไรคือแรงผลักดันในการทำงานของเรา ใช่เงินรึเปล่า มีการทดลองและการวิจัยหลายตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพที่ดี เราจะมาบอกคุณว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้การทำงานออกมาดี และปิดท้ายด้วย TOP TEN กับสิบอาชีพที่มีแนวโน้มการฆ่าตัวตายสูงสุด ทั้งหมดนี้ติตามได้ในประกาศภาวะฉุกคิดเทปนี้ได้เลยนะฮ้าว์ฟฟ

COMMENTS