ก่อนกินมีสวดอธิษฐานเสมอ…(หรือเปล่า?)

ดีใจสุดๆที่เห็นเด็กสวดอธิษฐานก่อนกินโดยสมัครใจ เลยถามว่าอยู่ที่บ้านสวดไหม? ปรากฏว่า...