ถ้าจะไปก็ต้องเคลียร์!! ภัยอันตราย 3 อย่างที่นักบินอวกาศต้องเผชิญเมื่อเดินทางไปถึง ‘ดาวอังคาร’ มาดูกันว่ามีอุปสรรคอะไรบ้าง

แม้จะมีการค้นพบดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต แต่หนึ่งในดาวเคราะห์ที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดคงหนีไม่พ้น ‘’ดาวอังคาร‘’ ดาวเคราะห์ที่ยังไม่เคยมีมนุษย์คนใดเดินทางไปถึง พร้อมความลับของอวกาศอีกมากที่มนุษย์ต้องการหาคำตอบ โดย NASA ได้วางแผนส่งนักบินอวกาศขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนดาวอังคารภายในปี 2030 แต่กว่าจะถึงวันนั้น NASA ต้องทำการทดสอบประสิทธิภาพของยานอวกาศและนักบินอวกาศให้มีความพร้อมเสียก่อน เนื่องจากบนดาวอังคารเต็มไปด้วยอันตราย จะมีอุปสรรคใดบ้างที่นักบินอวกาศต้องเผชิญไปดูกัน

1. รังสีอันตราย
เนื่องจากดาวอังคารไม่มีสนามแม่เหล็กป้องกันรังสีเหมือนกับโลก ดาวอังคารจึงเต็มไปด้วยรังสีที่เป็นอันตรายจำนวนมาก หากปราศจากอุปกรณ์ป้องกันรังสี นักบินอวกาศจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจนอกฐานปฏิบัติการได้เลย

2. สารพิษอันตราย
การปฏิบัติภารกิจบนดาวอังคารกินระยะเวลาที่ยาวนาน เสบียงจึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต นักวิทยาศาสตร์จึงเสนอให้นักบินอวกาศปลูกพืชผักรับประทานเองบนดาวอังคาร แต่การปลูกพืชบนดาวอังคารนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะดินของดาวอังคารเต็มไปด้วยสารเปอร์คลอเรตที่เป็นอันตรายต่อต่อมไทรอยด์ หากร่างกายได้รับสารนี้เป็นจำนวนมากก็จะเสียชีวิตในที่สุด

3. ลงจอดยานอวกาศ
การนำยานอวกาศลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากพื้นผิวของดาวอังคารเป็นพื้นที่ขรุขระที่ประกอบไปด้วยหินขนาดน้อยใหญ่เปป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ นาซ่าจึงคิดค้นระบบการลงจอดด้วยการร่มชูชีพพยุงยานอวกาศก่อนลงจอด ในภารกิจสำรวจดาวอังคารของยาน Curiosity ที่กำลังปฏิบัติภารกิจบนพื้นผิวดาวอังคาร ณ ขณะนี้ แต่ในอนาคตยานอวกาศที่มีน้ำหนักมากๆ บรรจุสิ่งของและนักบินอวกาศ จะสามารถลงจอดได้หรือไม่ คงเป็นเรื่องที่นาซ่าต้องใช้เวลาคิดหาคำตอบให้ได้ก่อนส่งยานอวกาศขึ้นไปดาวอังคาร หากผิดพลาดขึ้นมานั่นหมายถึงชีวิตและความสูญเสียที่มิอาจประเมินค่าได้

123RF

COMMENTS