Batman Arkham Knight #26 : ตำรวจโดนล้อมไว้หมดแล้ว


เจ้มจ้นเข้ามาทุกขณะ เมื่อกองทัพสแกรโครว์เข้าล้อมกรมตำรวจและระดมทุกสรรพกำลังเข้าตีหวังจะให้แบทแมนพ่ายแพ้ให้จงได้ มาเล่นกันเถอะ !!

COMMENTS