Unboxing Fallout 4 Pip-Boy Edition

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของการเล่นเกมกับของเล่นที่มาคู่กับเกมใหม่ล่าสัตว์ Fallout4 Pip-Boy Edition แกะกันดูเลยว่ามีอะไรมาให้สะสมกันบ้าง มาเล่นกันเถอะ !! Music credit : Grab Bag by Silent Partner

Unboxing Fallout 4 Pip-Boy Editionต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของการเล่นเกมกับของเล่นที่มาคู่กับเกมใหม่ล่าสัตว์ Fallout4 Pip-Boy Edition แกะกันดูเลยว่ามีอะไรมาให้สะสมกันบ้าง มาเล่นกันเถอะ !!

Posted by SpokeDark Gaming on Thursday, November 12, 2015

 

COMMENTS