GoodShape Transformation EP2 : Hungry Games เราต้องกิน

Good Shape Transformation คลิปนี้เราจะลงลึกในรายละเอียดเรื่องของการกิน กินอะไร กินอย่างไร ในช่วงฟิตหุ่น ไปชมกันเลยครับ

COMMENTS