Good Shape Transformation EP9 : อยากหุ่นดีมีซิกแพกทำอย่างนี้

หลังจากผ่านช่วงเวลา 9 เดือนของการแปลงร่างจอห์น วิญญู วันนี้เราจะมาสรุปกันสั้นๆ พอประมาณถึงวิธีการสร้างหุ่นดีมีซิกแพกให้คุณผู้ชมได้เอาไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนกันไป กับหลักการง่ายๆ ที่ทุกคนก็ทำได้เหมือนกัน

Good Shape Transformation EP9 : อยากหุ่นดีมีซิกแพกทำอย่างนี้

หลังจากผ่านช่วงเวลา 9 เดือนของการแปลงร่างจอห์น วิญญู วันนี้เราจะมาสรุปกันสั้นๆ พอประมาณถึงวิธีการสร้างหุ่นดีมีซิกแพกให้คุณผู้ชมได้เอาไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนกันไป กับหลักการง่ายๆ ที่ทุกคนก็ทำได้เหมือนกัน

Posted by John Winyu on Tuesday, 28 June 2016

COMMENTS