โทรศัพท์โรคจิต 3/6


ฟังแปะโป้งเล่าประสบการณ์โทรศัพท์โรคจิตตามรายการวิทยุตอยดึก ๆ
บทความก่อนหน้านี้หน้ากะโห้No Entry เมื่อผับเลือกคนเข้า 4/5
บทความถัดไปคนไม่ใส่เสื้อ

COMMENTS