สนุกกับควนผำ คำผวน

เรียนรู้ศาสตร์แห่งคำผวนเบื้องต้นกับพ่อหมอเจาะข่าวตื้น ถวนแห่งคำเพท ที่จะมาเผยเคล็ดลวยให้ทมผู้ช่านได้รูดอกันอย่างตี้เท็มสบีหายกันเลย

COMMENTS