ต่างคนต่างพูด ตอน “ใครๆ ก็รักน้อง” ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา พบ วินัย วงศ์สุรวัฒน์ ดำเนินรายการโดย จอห์น วิญญู

stylecapture_2016-10-01_19-23-27_875

 

COMMENTS