ความสัมพันธ์ระหว่างภรรยากับวิทยาศาสตร์ : รอบดึกกับจอห์นวิญญู


เมื่อจอห์นวิญญูระบายความในใจถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการจีบหญิง ลองมาดูกันว่าเค้าจะตั้ง สมมติฐานและตัวแปร อย่างไร

COMMENTS