เลนสำหรับคนเล่นมือถือ : รอบดึกกับจอห์นวิญญู


ประเทศจีนให้ทดลองเพิ่มเลนที่ใช้สำหรับคนเดินก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือไว้ แต่ไม่แน่ใจว่าวิธีการนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่

COMMENTS