ผลของการนอนดึก : รอบดึกกับจอห์นวิญญ


ผลงานการวิจัยรางวัลอิกโนเบลถึงเรื่องผลของการนอนดึก จะส่งผลเช่นไรกับเรา โยงถึงลักษณะนิสัยของคนบางคนที่อาจจะนอนดึก จึงกลายเป็นเยี่ยงนั้น

COMMENTS