Girls’ Gen และแมวน้ำ mascot : รอบดึกกับจอห์นวิญญู


อิทธิพลของการออกจากวงของเจสสิก้าแห่ง Girls’ Generation ส่งผลให้ฟอร์มของนักเตะเกาหลีตกต่ำอย่างไม่น่าเชื่อ และแถมเรื่องเกร็ดของ mascot ของอินชอนเกมส์ 2014

COMMENTS