เทคนิกการเรียกจุดโทษแนวใหม่ : รอบดึกกับจอห์นวิญญู


นวัตกรรมการตบตาผู้ตัดสินสุดพิศดารจากบราซิลชิ้นนี้ จะทำให้คนทั้งโลกอ้าปากค้างถึงความแยบยลที่สุดจะสรรหาคำมาบรรยาย

COMMENTS