ผู้ชายไม่เท่ากับผู้หญิง : รอบดึกกับจอห์นวิญญู


เมื่อประธานาธิบดีของตุรกีออกมากล่าวสุนทรพจน์ว่า ผู้ชายกับผู้หญิงนั้นไม่เท่าเทียมกันหรอก … ก็แน่ล่ะสิ ผู้ชายจะไปเท่าเทียมกับผู้หญิงได้ยังไง !

COMMENTS