พรบ.​ หอพัก ห้ามรัก ห้ามร่วม : รอบดึกกับจอห์นวิญญู


พรบ. หอพัก ที่ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้จัดการแยกนักศึกษาชาย หญิง ไม่ให้อยู่ในหอพักเดียว จนกลายมาเป็นความสงสัยถึงทฤษฎีสมคบคิดทางธุรกิจบางอย่าง

COMMENTS