พลังงานจ่อยกเลิก ‘แก๊สโซฮอล์ 91’ ผลักดันเปลี่ยนไปใช้ 95 แทน

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : มติชน

""

 พลังงานจ่อยกเลิก ‘แก๊สโซฮอล์ 91’ ผลักดันเปลี่ยนไปใช้ 95 แทน

ก.พลังงานเร่งทำแผนน้ำมัน 20 ปี เล็งปรับโครงสร้างราคาแก๊สโซฮอล์ 91 ให้เท่ากับโซฮอล์ 95 หวังผู้บริโภคหันไปใช้ 95 แทน ยันไม่กระทบ จยย.เพราะจะได้ของดีแต่ราคาถูกกว่าเดิม

 

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนน้ำมัน 20 ปี ซึ่งเป็นแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงภาพรวมและสอดรับกับแผนพลังงานทดแทน โดยแผนหนึ่งที่จะต้องพิจารณาคือ การยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 26 เม.ย. ราคา 27.68 บาท/ลิตร) เบื้องต้นสามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยการทำโครงสร้างราคาแก๊สโซฮอล์อี 10 คือ แก๊สโซฮอล์ 91 ให้เท่ากับแก๊สโซฮอล์ 95 (ราคา 28.50 บาท/ลิตร) เพื่อให้ผู้บริโภคหันไปเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ 95 แทนทั้งหมด

 

อธิบดี ธพ. กล่าวต่อว่า การยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อเพิ่มหัวจ่ายในการขยายการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้น เราจึงมีแนวคิดว่าถ้าเราทำราคาแก๊สโซฮอล์อี10 ให้เท่ากัน เชื่อว่าคนก็จะหันไปใช้ของดีราคาถูกแทน และไม่ต้องห่วงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพราะจะได้ใช้แก๊สโซฮอล์ 95 ในราคาถูกกว่าเดิม จะไม่มีปัญหาเหมือนที่อดีตเคยมองว่าถ้ายกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 จะกระทบกับผู้ใช้รถกลุ่มนี้ ซึ่งไม่ใช่เลย

 

อย่างไรก็ตาม จากการหารือกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันถึงแนวทางการยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ได้ขอเวลาปรับตัว 3 ปี เนื่องจากจะมีปัญหาต้องปรับปรุงกระบวนการกลั่นน้ำมันเบนซินพื้นฐานหรือจีเบส ให้พร้อมรองรับในการนำเอทานอลมาผสมเบนซินให้เป็นแก๊สโซฮอล์ 95 แทน แต่หากจะดำเนินการทันทีก็สามารถทำได้ แต่จะต้องนำเข้าสารอะโรเมติกส์บางชนิดมาผสม ซึ่งมีภาษีศุลกากร ก็ต้องไปหารือ นอกจากนี้ยังหารือกับโรงกลั่นถึงการเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันในระยะยาวว่าควรเป็นทิศทางอย่างไร ซึ่งจากการหารือกลุ่มโรงกลั่นมีความเห็นว่า การสำรองน้ำมันเพิ่มนั้นควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐมากกว่า เพราะหากเป็นเอกชนจะเป็นภาระและในที่สุดจะผลักไปยังราคาขายปลีกกระทบประชาชน ส่วนปริมาณสำรองของผู้ค้ามาตรา 7 ปัจจุบันอยู่ที่ 6% ซึ่งเหมาะสมแล้ว

COMMENTS