กางบัญชีทรัพย์สิน ครม.ยิ่งลักษณ์ ‘ปลอดประสพ’ มี 967 ล้านบาท

ขอบคุณข่าวจาก : TNN24 

""                                                                      
กางบัญชีทรัพย์สิน ครม.ยิ่งลักษณ์ ‘ปลอดประสพ’ มี 967 ล้านบาท

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 10 อดีต รมต.รัฐบาลยิ่งลักษณ์ “ปลอดประสพ” รวยสุด ทรัพย์สิน 967 ล้านบาท “ปู” 574 ล้านบาท “ประชา พรหมนอก” ไม่น้อยหน้ามี 396 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 57 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 57 จำนวน 10 ราย 13 ตำแหน่ง ได้แก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การต่างประเทศ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีต รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีต รมว.แรงงาน นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ และ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา vfu9 รมช.กลาโหม

 

สำหรับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายอนุสรณ์ อมรฉัตร คู่สมรส (ไม่ได้จดทะเบียน) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 574,346,149 บาท (ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรส) โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีทรัพย์สินจำนวน 601,860,347 บาท หนี้สิน 28,847,269 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สิน 36,786,151 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,333,070 บาท

 

นายสุรพงษ์ มีทรัพย์สิน 40,445,708 บาท หนี้สิ้น 3,064,972 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 37,380,736 บาท พล.ต.อ.ประชา และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 396,769,880 หนี้สิ้น 73,669 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 396,692,211 บาท

 

นายปลอดประสพ และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 970,254,502 บาท หนี้สิน 2,732,700 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 967,521,802 บาท นายกิตติรัตน์ และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 58,988,078 บาท หนี้สิน 1,313,495 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 57,674,582 บาท

 

นายสันติ และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 14,966,699 บาท หนี้สิน 534,549 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 14,432,149 บาท น.อ.อนุดิษฐ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 20,421,537 บาท หนี้สิน 4,143,987 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 16,277,550 บาท

 

ร.ต.อ.เฉลิม และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 171,146,701 บาท ไม่มีหนี้สิน นายศิริวัฒน์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 47,061,352 บาท ไม่มีหนี้สิน และพล.อ.ยุทธศักดิ์ และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 306.670.351 บาท ไม่มีหนี้สิน

 

COMMENTS