ศาล รธน.มติเอกฉันท์ ร่างพรบ.งบฯ 57 ไม่ขัด ม.168

  ขอบคุณข่าวจาก : สำนักข่าวไทย 
 

                                                                                                                     

""

                                                                      
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 56 ที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีการแถลงด้วยวาจาก่อนการลงมติกรณีร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 มาตราที่ 27 ในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลปกครอง มาตรา 28 ในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญมาตรา 168 หรือไม่

โดยก่อนหน้านี้ นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์  หัวหน้าโฆษกศาลรัฐธรรมนูญ  ระบุแนวทางพิจารณาหากมีการวินิจฉัยว่า คำร้องในมาตราที่มีผู้ยื่นคำร้องมาขัดต่อรัฐธรรมนูญ ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ทั้งฉบับ จะมีผลเฉพาะมาตราที่ถูกร้องว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเท่านั้น ทั้งนี้หากศาลพิจารณาเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ  นายกรัฐมนตรี ก็จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ

ล่าสุด ที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปีงบฯ 57 มาตรา 27 สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลปกครอง มาตรา 28 ป.ป.ช.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 168 วรรค 8 และ 9 รัฐบาลสามารถนำขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ทันที

COMMENTS