อ่าน 3 เหตุผล ผอ.ไทยพีบีเอส ชี้แจง

""

ภายหลังจากที่  สถานีโทรทัศน์องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ไทยพีบีเอส) ได้มีคำสั่ง ชะลอการออกอากาศเทปรายการตอบโจทย์ ตอน “สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ”   ที่เป็นการแสดงความคิดเห็น ระหว่างนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และนายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ซึ่งเป็นเทปสุดท้าย ที่เดิมต้องออนแอร์ วันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์และในหลายแวดวงนั้น

 

นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผอ. ไทยพีบีเอส  ได้กล่าวชี้แจงถึงการตัดสินใจชะลอการออกอากาศเทปรายการตอบโจทย์ ตอน “สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ” โดยให้เหตุผล ดังนี้

 

1.เป็นการตัดสินใจโดยไม่มีแรงกดดันจากสถาบัน หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น ภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียด และมีปัจจัยอื่นแวดล้อม อันอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของทีมงาน ทีมผู้บริหารจึงตัดสินใจชะลอการออกอากาศรายการตอบโจทย์ ตอนที่ 5 เพื่อทบทวนให้เกิดความรอบด้าน และพิจารณาความเหมาะสมรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

 

2.เพื่อให้เกิดกระบวนการพิจารณาอย่างรอบด้าน ผู้บริหารจึงนำเสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งเป็นกลไกตามกฎหมาย

 

3.ไทยพีบีเอสยืนยันในภารกิจของสื่อสาธารณะ ที่ต้องเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการนำเสนอประเด็นดังกล่าวมีเป้าหมาย เพื่อเปิดให้ประชาชนได้เกิดมิติการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และถกเถียงในจุดยืนที่หลากหลาย

 

ทั้งมุ่งหวังเพื่อพัฒนาด้านความคิดในการสื่อสารทางปัญญาของประเด็นที่ถูกถกเถียงในสังคมวงกว้าง แต่ถูกจำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะในมุมมืด ภายใต้รูปแบบของรายการที่ให้แต่ละภาคส่วนที่มีความเห็นต่าง โดยเฉพาะประเด็นที่ละเอียดอ่อนได้ใช้เวทีสนทนาสาธารณะด้วยเหตุและผล แม้สังคมจะไม่เข้าใจในระยะเริ่มต้นก็ตาม แต่จะเชื่อมั่นว่าน่าจะสร้างความมั่นคงให้กับสังคมและประชาชนในระยะยาว

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก มติชน

COMMENTS