นักวิทย์สร้าง ‘เครื่องผลิตน้ำ’ จากอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้งานได้ในทะเลทรายที่แห้งแล้ง ทำได้ยังไง? มาดูกันเลย

ลองนึกถึงบ้านที่ห่างไกลในชนบท ถ้าสามารถผลิตน้ำจากอากาศโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามันจะดีขนาดไหน ด้วยอุปกรณ์ที่นักวิจัยคิดค้นขึ้นมาชิ้นนี้ เรามาดูกันว่ามันสามารถทำได้อย่างไร?

NEWS.MIT.EDU

นักวิทยาศาสตร์จาก MIT ได้พัฒนาวิธีการสกัดน้ำดื่มจากอากาศที่ใช้ได้แม้ในสภาพอากาศที่แห้งแล้ง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการกักเก็บน้ำในอากาศที่สามารถทำงานได้ 12 ชั่วโมงต่อวัน

อุปกรณ์ชนิดพิเศษนี้ใช้กรอบโลหะอินทรีย์ ตัวต้นแบบที่ทดสอบในสภาวะความชื้น 20-30 เปอร์เซ็นต์สามารถดึงน้ำออกจากอากาศได้ 2.8 ลิตร ในเวลา 12 ชั่วโมง โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผลงานดังกล่าวถูกตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Science หลังจากการทดสอบจริงบนดาดฟ้าของศูนย์การทดลอง

NEWS.MIT.EDU

นักวิจัยใช้ MOFs หรือ โครงข่ายโลหะ−สารอินทรีย์ โครงข่ายระดับโมเลกุลที่เกิดจากไอออนของโลหะและสารอินทรีย์ ที่มีลักษณะเหมือนตาข่ายเป็นตัวกักเก็บ นักวิจัยได้สร้างผลึก MOFs ที่ถูกบีบอัดโดยตัวดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์และคอนเดนเซอร์ (เครื่องควบแน่น) ภายในเครื่อง เมื่ออากาศผ่านเข้าสู่เครื่องจะถูกดักจับโดย MOFs ที่มีรูพรุนสูงสามารถดักจับโมเลกุลของน้ำเอาไว้ เมื่อถูกแสงแดด MOFs จะผลักดันโมเลกุลไอน้ำไปยังคอนเดนเซอร์ (เครื่องควบแน่น) ไอน้ำจะกลายเป็นหยดน้ำแล้วไหลไปยังจุดกักเก็บ นั่นเอง

อุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกพัฒนาให้สามารถกักเก็บน้ำได้ในเวลากลางคืน และทำให้สามารถกักเก็บน้ำในอากาศได้มากกว่านี้ มันจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในพื้นที่แห้งแล้ง (ส่วนใหญ่มีความชื้นเฉลี่ย 20 เปอร์เซ็นต์ เพียงพอที่เครื่องนี้ก็สามารถผลิตน้ำได้) และพื้นทุรกันดารต่างๆ ทั่วโลก ที่จะทำให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใด

ที่มา : NEWS.MIT.EDU
เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS