เปิดรอยอารยธรรม ‘อาณาจักรพุกาม’ เมืองแห่งศรัทธาที่เคยรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งในอุษาคเนย์

อาณาจักรพุกาม เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเมียนมาร์ ที่รุ่งเรืองในช่วง พ.ศ.1587-1830 ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปราว 145 กิโลเมตร โดยเมืองโบราณพุกามถูกแบ่งเป็นสามส่วนได้แก่ เขตเมืองเก่าพุกาม เขตเมืองใหม่ที่เป็นแหล่งชุมชน และเขตเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่สนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรพุกามในอดีต

WIKIPEDIA CC CORTO MALTESE 1999

พุกามได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เพราะในสมัยรุ่งเรืองที่สุดเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือเพียง 2,217 องค์ เจดีย์แห่งแรกของพุกามคือ เจดีย์ชเวซีโกน สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม

WIKIPEDIA CC DIMMIS

สำหรับธรรมเนียมในการสร้างเจดีย์ หากเป็นกษัตริย์สร้าง เจดีย์จะมีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วนเจดีย์ที่มีย่อมลงมาจะเป็นการสร้างโดยเหล่าขุนนาง และเล็กลงตามลำดับบรรดาศักดิ์ของผู้สร้าง

WIKIPEDIA CC CHRISTOPHER MUCHEL

ในปัจจุบัน รัฐบาลเมียนมาร์กำลังเสนอชื่อเมืองโบราณพุกามให้องค์การยูเนสโกรับรองเป็นมรดกโลก แต่ยังอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อพิจารณาในอนาคต ที่รัฐบาลเมียนมาร์ต้องบูรณะและบำรุงรักษากันต่อไป

เรียบเรียง SpokeDark.TV

COMMENTS