รู้จัก ‘Asian Giant Hornet’ แตนมรณะที่กำลังอาละวาดบนแผ่นดินอเมริกา

Asian Giant Hornet แตนยักษ์เอเชีย หรือ Murder Hornet แตนมรณะ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Vespa Mandarinia มีขนาดลำตัวยาว 2 นิ้วเป็นแตนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก กินเนื้อเป็นอาหาร

WIKIPEDIA CC GARY ALPERD

การที่แตนยักษ์เอเชียไปโผล่ที่อเมริกานี้ถือเป็นเรื่องใหญ่อย่างมาก เพราะมันสร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศ แมลงหรือสัตว์อื่นประจำถิ่นไม่ได้มีวิวัฒนาการให้รับมือกับเอเลียนแปลกหน้าอย่างนี้

WIKIPEDIA CC FILIPPO TURETTA

แตนยักษ์เอเชียถูกพบครั้งแรกในรัฐวอชิงตันโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง พวกเขาพบว่ามันได้จู่โจมผึ้งที่พวกเขาเลี้ยงไว้ ตัดหัวจนขาดและสวาปามตัวอ่อน นอกจากผึ้งเลี้ยงแล้ว มันก็ยังจู่โจมผึ้งที่อยู่ตามธรรมชาติด้วย

WIKIPEDIA CC YASUNORI KOIDE

แตนยักษ์เอเชียไม่ได้แค่อันตรายต่อสัตว์เท่านั้น มันยังอันตรายต่อมนุษย์ด้วย หากว่าเราถูกมันต่อยหลายๆ ครั้งพิษจะทำลายระบบประสาทจนอาจถึงแก่ชีวิตได้

ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่ามันอาจจะเดินทางเข้าสู่อเมริกาผ่านเรือบรรทุกสินค้า แม้จำนวนแตนยักษ์เอเชียที่พบในอเมริกามีเพียงแค่ประมาณ 30 ตัว แต่ฆ่าผึ้งประจำถิ่นไปแล้วหลายพันตัว

เรียบเรียง : SPOKEDARK.TV

COMMENTS