ไม่ต้องเผื่อเวลาอีกแล้ว! สายการบินในอเมริกาใช้ระบบ “สแกนใบหน้า” เพื่อความรวดเร็วในการเช็คอิน

หลายคนอาจรู้สึกเบื่อกับการต่อคิวเพื่อรอเช็คอิน ซึ่งในบางครั้งอาจต้องเผื่อเวลาเอาไว้ไม่ต่ำกว่า 1-2 ชั่วโมง และหากมาช้าก็มีโอกาสที่จะตกเครื่องได้ ปัญหานี้กำลังได้รับการแก้ไขโดยสายการบินเดลตาแอร์ไลน์ของสหรัฐอเมริกา กับระบบเช็คอินด้วยการสแกนใบหน้า ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวเช็คอินนานๆ อีกต่อไป

อาจไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนักสำหรับการเช็คอินด้วยตัวเองเพราะในบ้านเรา หลายสายการบินก็มีบริการนี้เช่นกัน แต่จำกัดเฉพาะผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระติดตัวหรือไม่เกินกี่กิโลกรัม ซึ่งก็แล้วแต่ข้อบังคับของสายการบินนั้นๆ แต่สำหรับสายการบินเดลตาแอร์ไลน์ ผู้โดยสารจะมีสัมภาระติดตัวกี่กิโลกรัมก็ใช้บริการระบบนี้ได้ การเช็คอินด้วยรูปแบบใหม่นี้ใช้ระบบไบโอแมทริกซ์ (biometrics) หรือการใช้ข้อมูลทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะเฉพาะทางกายภาพหรือพฤติกรรม เพื่อใช้ในการตรวจสิทธิหรือแสดงตน โดยสายการบินเดลตาแอร์ไลน์เลือกใช้วิธีการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนของผู้โดยสาร

เครื่องเช็คอินจะทำการสแกนใบหน้าของผู้โดยสารและในหนังสือเดินทางว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ เมื่อระบบยืนยันตัวตนเรียบร้อย สัมภาระของผู้โดยสารจะถูกลำเลียง เข้าสู่เครื่องสแกนหาวัตถุที่เป็นอันตรายในลำดับต่อไป หากไม่พบวัตถุที่ต้องสงสัยขั้นตอนเช็คอินก็เป็นอันเสร็จสิ้น

NEWS.DELTA.COM

เดลตาแอร์ไลน์ยืนยันว่า การเช็คอินด้วยรูปแบบใหม่นี้จะทำให้ผู้โดยสารมีเวลาทำธุระส่วนตัวในสนามบินมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังไม่ต้องเผื่อเวลาเข้าคิวเช็คอินนานๆ อีกต่อไป เพราะกระบวนการทำงานของระบบเช็คอินใหม่นี้ จะเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่กี่นาที ในกรณีที่ไม่พบสิ่งผิกฎหมาย ตอนนี้เดลตาแอร์ไลน์ เปิดทดสอบระบบเช็คอินดังกล่าวแล้วในสนามบิน Minneapolis–Saint Paul International Airport ภายในรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา ซึ่งหากไม่พบปัญหาระหว่างการทดสอบ นี่อาจเป็นมาตรฐานใหม่ของการเช็คอินให้กับทุกสายการบินทั่วโลกต่อไปในอนาคต

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS