รู้จัก ‘แบล็คเบเร่ต์’ หน่วยรบพิเศษเกาหลีใต้ ทีได้รับการฝึกสุดเข้มไม่แพ้หน่วยรบพิเศษใดในโลก!

หน่วยแบล็คเบเร่ต์ (Black Berets) คือหน่วยรบพิเศษของเกาหลีใต้ ที่มีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับหน่วยกรีนเบเร่ต์ของสหรัฐ (Green Berets) ที่เป็นต้นแบบของพวกเขา โดยถูกก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 1958 จนถึงปัจจุบัน มีหน้าที่หลักในการต่อต้านการก่อการร้าย ช่วยเหลือตัวประกัน แทรกซึมและบ่อนทำลายแนวป้องกันของข้าศึก

WIKIPEDIA CC TEUKWONJAE707

สำหรับสมาชิกหน่วยแบล็คเบเร่ต์ จะแตกต่างจากทหารเกณฑ์ทั่วไป เพราะพวกเขาจะมีระยะเวลาประจำการนาน 4 ปี ในเดือนแรกที่เข้ารับการฝึกพวกเขาจะต้องผ่านการทดสอบร่างกาย เช่น การวิ่งเป็นระยะทาง 25 กม. ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขา พร้อมกับแบกทุ่นน้ำหนัก 30 กก. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ฝึกอาวุธเป็นเวลา 3 เดือน และเรียนรู้ยุทธวิธีด้านการสงคราม ตามด้วยการฝึกหลักสูตรการแทรกซึมทางอากาศและทางทะเล รวมถึงการฝึกศิลปะการต่อสู้ Teukgong Moosool ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะของหน่วยรบพิเศษเกาหลี เพื่อให้สมาชิกหน่วยแบล็คเบเร่ต์มีความพร้อมในทุกสถานการณ์รบ

WIKIPEDIA CC TEUKWONJAE707

จากการฝึกที่เข้มข้นและหนักหน่วง ทำให้มีรายงานทหารที่เข้ารับการฝึกเสียชีวิตอยู่บ้าง แต่หน่วยแบล็คเบเร่ต์ก็นับได้ว่าเป็นความภูมิใจของชาวเกาหลีใต้ที่ได้เข้าร่วม เพราะพวกเขาจะได้ทำการรบเคียงบ่าเคียงไหลกับหน่วยรบพิเศษของสหรัฐที่ประจำการณ์ในเกาหลีใต้ นอกจากนี้ พวกเขายังเคยเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนาม สงครามต่อต้านการก่อการร้าย และสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่สองอีกด้วย

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS