อดีตช่างโหดร้าย! รวมงานยุคเก่าที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย ‘แรงงานเด็ก

1. โรงงานฝ้ายในอดีตที่แม้จะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยทุ่นแรงแล้ว แต่ก็ยังจำเป็นต้องมีคนงานสำหรับกระบวนการต่างๆ อยู่ และแรงงานเหล่านั้นก็คือเด็ก เด็กจะทำงานภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ที่ควบคุม แต่ก็ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากวุฒิภาวะของเด็ก และเครื่องจักรในสมัยนั้นยังไม่ได้มีความปลอดภัยมากนัก ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนต้องเสียอวัยวะและเสียชีวิตได้

WIKIPEDIA PD

2. เด็กที่ทำงานในโรงงานอาหารกระป๋องจะต้องเจอกับสภาพอากาศสุดหนาวเย็นของชายฝั่งแอตแลนติก เตรียมวัตถุดิบ บรรจุ ขนย้ายปลาและอาหารอื่นๆ แรงงานประเภทที่ไม่ได้ใช้ทักษะอย่างนี้มีเด็กมาทำงานตั้งแต่อายุ 9 ขวบขึ้นไปได้รับค่าแรงเพียง 5 เซ็นต์ต่อกระป๋องที่เขาบรรจุได้สำเร็จ

3. เด็กขัดรองเท้าดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่าย เพราะอาชีพนี้เด็กที่ไหนก็มาทำได้เพียงแต่ต้องหาทำเลดีๆ ดังนั้นจึงมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างเด็กขัดรองเท้าด้วยกันเองเพื่อแย่งทำเลที่ดีที่สุดให้เป็นของตน ภาพถ่ายบุคคลใบแรกของโลกที่ถูกบันทึกไว้เมื่อปี 1833 ก็เป็นภาพเด็กขัดรองเท้าที่หัวมุมถนน ที่เป็นภาพนี้เพราะงานของเด็กขัดรองเท้านั้นจะไม่ค่อยได้เคลื่อนที่ไปไหนดังนั้นจึงอยู่นิ่งพอสำหรับการบันทึกภาพในยุคนั้นที่ต้องใช้เวลานาน

4. การทำเกษตรนิยมจ้างแรงงานเด็กเนื่องจากมีราคาค่าจ้างที่ถูกแสนถูก ต้องทำงานท่ามกลางแดดร้อนจัด และยังมีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานอีกด้วย เด็กผู้หญิงอาจได้รับงานที่ใช้แรงน้อยกว่าเด็กชาย แต่แรงงานเด็กนั้นถูกยกเลิกไปในปี 1938 เพื่อให้ผู้ใหญ่ที่ว่างงานจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้มีอาชีพ

5. เด็กๆ ควรจะเป็นวัยที่สดใสได้เล่นอย่างสนุกสนาน แต่เด็กในบางประเทศกลับต้องมาเป็นทหาร เด็กบางคนที่อยู่แถวคาบสมุทรบอลข่านต้องมาเป็นทหารเด็กในช่วงที่เกิดความขัดแย้ง หรือเด็กอายุเพียง 7 ขวบต้องเข้าร่วมเป็นทหารเพราะเขาเป็นเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ไปในสงคราม

WIKIPEDIA CC PREUS MUSEUM

6. ความอดอยากทำให้เด็กชายและเด็กหญิงหลายคนถูกบังคับให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ มีเด็กที่ถูกขายโดยพ่อแม่ของตัวเองเพื่อขายบริการทางเพศ ผู้ซื้อหลายรายเป็นผู้ที่มาจากประเทศพัฒนาแล้วอาศัยความหละหลวมในการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่ในประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อหาความสุขแก่ตน

7. แรงงานเด็กที่ทำงานในเหมืองช่วงปี 1900 ต้องทำงานกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน งานที่ทำตั้งแต่การเข็นรถบรรทุกถ่านหิน คอยเปิดปิดประตูเพื่อป้องกันอันตรายจากการขุดเหมือง หรือทำงานอื่นๆ เท่าที่จะมีแรงทำได้ และมีความเสี่ยงต่อโรคปอดที่เกิดจากการทำงานในเหมือง

WIKIPEDIA PD

8. เมื่อปล่องไฟมีขนาดเล็ก เด็กจึงเป็นผู้ทำหน้าที่ล้างปล่องไฟ เด็กที่ทำงานนี้บางคนเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกซื้อมา ต้องล้างปล่องไฟท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นโดยมีอุปกรณ์เพียงแปรงและเชือกผูกเอวเท่านั้น

เรียบเรียง : SPOKEDARK.TV

COMMENTS