โหดร้ายว่าที่คิด! รู้หรือไม่?การบริโภค ‘ช็อกโกแลต’ เพียงหนึ่งคำ อาจเป็นการทำลายผืนป่าในทวีปแอฟริกาโดยไม่รู้ตัว!

‘ช็อกโกแลต’ เป็นขนมหวานยอดนิยมของผู้คนทั่วโลก ผลิตมาจากเมล็ดของต้นโกโก้ที่ปลูกในป่าฝนเขตร้อน และรู้หรือไม่ว่า กว่า 70% ของเมล็ดโกโก้ที่นำมาผลิตเป็นช็อคโกแลตและขนมหวานต่างๆ ในตลาดโลกนั้น เป็นผลผลิตของเกษตรกรจากทวีปแอฟริกาฝั่งตะวันตก โดยประเทศที่ผลิตเมล็ดโกโก้ได้มากที่สุดในโลกคือ ประเทศไอวอรีโคสต์ คิดเป็น 40% ของผลผลิตจากทั่วทั้งโลกเลยทีเดียว แต่ใครเลยจะรู้ว่า จากความนิยมบริโภคช็อกโกแลตที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้ผืนป่าในทวีปแอฟริกาถูกทำลายลดน้อยลงเรื่อยๆ เช่นกัน!

123RF

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าฝนในประเทศไอวอรีโคสต์กำลังเข้าขั้นวิกฤติ เพราะมีผู้บุกรุกผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตหวงห้ามต่างๆ เพื่อหาแหล่งเพาะปลูกโกโก้สำหรับส่งออกไปขายตามโรงงานผลิตช็อกโกแลตชื่อดัง ที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ โดยนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 เป็นต้นมา ปริมาณป่าฝนในประเทศไอวอรีโคสต์ลดลงกว่าเดิมถึง 80% เลยทีเดียว และถ้าหากยังมีผู้นิยมบริโภคช็อคโกแลตและมีอุตสาหกรรมผลิตช็อกโกแลตเกิดใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นนี้ล่ะก็ คาดการณ์กันว่า ภายในปี ค.ศ. 2030 ประเทศไอวอรีโคสต์จะไม่มีผืนป่าฝนอันอุดมสมบูรณ์หลงเหลือให้เห็นอีกเลย!

นอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรนำมาใช้ในการดูแลต้นโกโก้ ซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดมลภาวะทางน้ำ เป็นอันตรายต่อผู้คนและสัตว์ป่านานาชนิด และยังทำให้เกิดความสูญเสียต่อระบบนิเวศในธรรมชาติอีกด้วย

123RF

จากการสอบถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตช็อกโกแลต ทั้งผู้ส่งออกและผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ระดับโลก พวกเขาต่างยอมรับว่า อุตสาหกรรมเหล่านี้มีส่วนทำให้ป่าฝนในแอฟริกาตะวันตกถูกทำลายหายไปอย่างรวดเร็ว และปัจจุบันก็ได้พยายามคัดกรองเมล็ดโกโก้ที่นำเข้ามากันอย่างถ้วนถี่ เพื่อไม่ให้เมล็ดโกโก้ที่ได้มาจากการปลูกที่ทำร้ายโลกเหล่านี้ เล็ดลอดเข้ามาในอุตสาหกรรมการผลิตได้ ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากก็ตาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสาวกผู้ที่รักช็อกโกแลตทั้งหลายก็สามารถช่วยป่าฝนในแอฟริกาได้ โดยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ประทับตรา ‘Rainforest Alliance’ (องค์กรอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน), ‘Fair Trade’ (การค้าที่เป็นธรรม) หรือ ‘Organic’ (เกษตรอินทรีย์) เพียงเท่านี้ คุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการ ‘รักษ์โลก’ ได้เช่นกัน

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS