‘วิหารแห่งเมืองแบม’ โบราณสถานที่พังทลายจากแผ่นดินไหว และถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีอีกครั้ง!

วิหารแห่งเมืองแบม ตั้งอยูบนเขตเส้นทางสายไหมทางตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศอิหร่าน หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Arg-e Bam วิหารแห่งนี้ถูกสร้างเมื่อราว 580 – 323 ปี ก่อนคริสตกาล ในช่วงที่จักรวรรดิเปอร์เซียอคีเมนิดรุ่งเรืองในดินแดนแถบนี้

WIKIPEDIA CC ARAD MOJTAHEDI

วิหารแห่งนี้ประกอบไปด้วยป้อมปราการและวิหารขนาดใหญ่ ที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชาวเปอร์เซียในยุคสมัยนั้น ทว่าในวันที่ 26 ธันวาคม 2003 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ จนทำให้วิหารแห่งเมืองแบมได้รับความเสียหายจนแทบเรียกได้ว่าไม่เหลือสภาพเค้าโครงเดิมอีกเลย จนประธานาธิบดีแห่งอิหร่านในขณะนั้นอย่าง โมฮัมหมัด คาตามี ได้ประกาศว่าจะต้องบูรณะวิหารแห่งนี้ขึ้นมาใหม่อีกให้ได้

WIKIPEDIA PD

ทีมงานที่เข้ามาซ่อมแซมบูรณะได้ทำการประเมินสภาพความเสียหาย ก็พบว่าตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายหนักก็จริง แต่ยังสามารถซ่อมแซมและบูรณะด้วยการใช้เทคโนโลยีในขณะนั้นเข้ามาช่วยได้อย่างไม่ยากเย็น โดยทีมงานพยายามรักษารูปแบบและโครงสร้างดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

WIKIPEDIA CC DIEGO DELSO

ต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัยใหม่ และความสามารถของทีมวิศวกร ที่สามารถบูรณะวิหารแห่งเมืองแบมที่พังทลายด้วยแผ่นดินไหวจนเสียหายยับเยินให้กลับมามีสภาพงดงามและยิ่งใหญ่อีกครั้ง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2004และกลายเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวของอิหร่านอีกด้วย

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS