ถึงกับอึ้ง!! นักโบราณคดีค้นพบฐานเสาที่คาดว่าเป็นเมืองโบราณที่สาบสูญของกรีซ แต่พอพิสูจน์แล้วกลับเป็นฝีมือใคร? เรามีคำตอบ

ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือวัฒนธรรมเรียกได้ว่าประเทศกรีซนั้นไม่เป็นสองรองใครในสมัยก่อน ไม่ว่าจะการสร้างเมืองที่มีศิลปะอันสวยงาม หรือวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแต่สิ่งของพวกนี้ต้องมีวันสูญสลายไป

YOUTUBE @GEO BEATS NEWS

เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนสภาพของเมืองก็เปลี่ยนไป เมืองที่สวยงามก็เปลี่ยนไปเป็นซากปรักหักพัง บางเมืองก็สูญหายไปจากแผนที่ แต่ล่าสุดนักประดาน้ำได้ค้นพบซากเมืองโบราณที่มีลักษณะคล้ายกับฐานของเสาเมืองหรือวิหารใต้ท้องทะเลแห่งประเทศกรีซ ในเมือง Zykanthos  แต่รอบๆ พื้นที่ที่พบฐานเสานั้นไม่พบแม้แต่เครื่องปั้นดินเผาหรือของใช้ในชีวิตประจำวันเลย พวกเขาจึงคาดว่าในที่แห่งนั้นอาจจะเคยมีคนอาศัยอยู่แต่ต้องอพยพเพราะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น

YOUTUBE @GEO BEATS NEWS

แต่เมื่อนำซากวัตถุโบราณชิ้นนี้ไปวิเคราะห์หาโครงสร้างว่ามันทำมาจากอะไร กลับพบว่าฐานของเสาชิ้นนี้ไม่ได้ถูกสร้างด้วยฝีมือของมนุษย์แต่มันถูกสร้างขึ้นจากธรรมชาติ โดย Julian Andrews นักวิจัยจาก University of East Anglia ได้เปิดเผยว่าฐานเสาชิ้นนี้เป็นเกิดจากจุลินทรีย์ในทะเลที่นำคาร์บอนจากก๊าซมีเทนมาเป็นพลังงาน ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับตะกอนที่ทับถมกันเป็นเวลานานจนแปรสภาพเป็นหินโดโลไมต์

เรียงเรียง:SpokeDark.TV

COMMENTS