เพื่อโลก! นักวิทย์คิดค้น ‘จุลินทรีย์’ เร่งการย่อยสลายพลาสติกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

แม้ในบ้านเราจะมีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกกันมาซักพักแล้ว แต่จากผลสำรวจล่าสุดกลับพบว่าปริมาณพลาสติกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาจมีปริมาณมากพอจนทำให้ท้องทะเลเต็มไปด้วยขยะพลาสติกภายในปี 2050 แต่ด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ในอนาคตเราอาจย่อยขยะพลาสติกให้กลายเป็น “น้ำ” โดยใช้เวลาเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น

123RF

Miranda Wang และ Jeanny Yao สองนักวิทยาศาสตร์เจ้าของงานวิจัย การย่อยสลายพลาสติกให้กลายเป็นน้ำ ได้ออกมาระบุว่างานวิจัยดังกล่าวเริ่มมีการศึกษาค้นคว้ามาซักระยะแล้ว แต่ยังต้องใช้เวลาพัฒนาเทคโนโลยีในการย่อยสลายพลาสติกในปริมาณที่มากขึ้นอีก ทั้งนี้รูปแบบการย่อยสลายพลาสติกให้กลายเป็นน้ำ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนัก โดย Miranda Wang, Jeanny Yao ได้ค้นพบและพัฒนาจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติย่อยสลายพลาสติก เพื่อเร่งกระบวนการย่อยสลายพลาสติกให้เร็วขึ้น ต่อจากนั้นจะทำงานเร่งกระบวนการย่อยสลายพลาสติกด้วย เอนไซม์ จนกระทั่งพลาสติกถูกเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จนกระทั่งกลายเป็น “น้ำ” โดยใช้เวลาเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการวิจัย และถือเป็นโครงการที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการย่อยสลายขยะพลาสติกได้ภายใน 24 ชั่วโมง จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก ตั้งแต่อดีตปัจจุบัน และในอนาคตได้อย่างมหาศาลเลยเดียว

123RF

เรียบเรียง : SPOKEDARK.TV

COMMENTS