เปิดข้อมูล! สุนัขบ้านสามารถย่อยแป้งได้ตั้งแต่ 7,000 ปีที่แล้ว นี่สัตว์กินเนื้อนะ แล้ววิวัฒนาการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ดู

มนุษย์มีวิวัฒนาการเรื่องการกินมานานกว่า 10,000 ปีมาแล้ว โดยพัฒนามาจากการหาของป่าล่าสัตว์จนมาเก็บเกี่ยวพืชพรรณธัญญาหารนำมาแปรรูปจนได้แป้งเข้ามาใช้ในการดำรงชีวิต

123RF

นอกจากมนุษย์จะมีการปรับตัวในการทานแป้งเป็นอาหารแล้ว สัตว์เลี้ยงแสนรักของมนุษย์อย่างเจ้าสุนัขนั้นก็ได้มีการปรับตัวเช่นกันในปี 2013 Erik Axelsson ได้ค้นพบยีนย่อยแป้งที่ชื่อว่า Amy2B ในสุนัขบ้าน ซึ่งมีสำเนายีน 4-30 ชุด ซึ่งมากกว่าญาติของมันนั่นก็คือหมาป่า เพราะสุนัขบ้านถูกเลี้ยงดูมาด้วยฝีมือมนุษย์มันจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งต่างกับหมาป่า และฮัสกี้ที่เคยถูกเลี้ยงด้วยมนุษย์แต่พวกมันกินปลาเป็นอาหาร ทำให้มียีนที่ไว้ใช้ย่อยแป้งเพียงชุดเดียว

123RF

ด้วยข้อแตกต่างนี้ Erik Axelsson นักวิจัยจาก Uppsala University ใน Sweden ร่วมมือกับ Morgane Ollivier จาก Ecole Normale Sup?ieure de Lyon ประเทศฝรั่งเศส ได้ใช้เทคนิคชีวโมเลกุลมาวิเคราะห์กระดูกและฟันของสุนัขที่ขุดพบในแหล่งโบราณคดีเพื่อหาสำเนายีน Amy2B ที่มีอยู่ในสุนัขรุ่นปัจจุบัน ว่าพวกมันได้เริ่มปรับตัวตั้งแต่เมื่อไหร่

123RF

ซึ่งผลของการศึกษาในครั้งนี้ได้พบว่า สุนัขโบราณ 13 ตัวที่ถูกขุดค้นพบในโบราณสถานที่มีอายุถึง 7,000 ปี ในโรมาเนียและแหล่งโบราณคดีอายุ 5,000 ปีในฝรั่งเศสนั้น พบสำเนาของยีนถึง 8 ชุดด้วยกัน ซึ่งผลการศึกษาชิ้นนี้ได้สอดคล้องกับหลักฐานทางวัฒนธรรมของมนุษย์ที่เริ่มมีการปฏิวัติเกษตรกรรมประมาณ 10,000 ปีก่อนนั่นเอง ซึ่งทำให้สุนัขบ้านได้รับผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงในการบริโภคอาหารในครั้งนั้นนั่นเอง

เรียบเรียง:SpokeDark.TV

COMMENTS