ศึกระหว่างไซส์! นักวิทย์พิสูจน์ความเร็วในการ ‘ฉี่’ ระหว่างช้างกับสุนัข จะพิสูจน์ไปทำไม? และตัวไหนจะเสร็จไวกว่ากัน เรามีคำตอบ

นักวิจัยจาก Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดที่ต่างกัน โดยหาความเชื่อมโยงเรื่องขนาดตัวของสัตว์มีความเกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่ใช้ปัสสาวะหรือไม่

123RF

การทดลองในครั้งนี้เริ่มต้นที่ทีมนักวิจัยได้ตั้งกล้องเพื่อบันทึกภาพบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสวนสัตว์แอตแลนตา ขณะที่พวกมันกำลังปัสสาวะ และนำคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้ได้มาศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาและลักษณะการไหลของปัสสาวะในสัตว์แต่ละชนิด เพื่อนำข้อมูลในส่วนนี้มาหาคำตอบเกี่ยวกับระยะเวลาการฉี่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พร้อมอธิบายเรื่องลักษณะการไหลของปัสสาวะในสัตว์อีกด้วย

ผลการวิจัยที่ได้พบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่นั้น จะใช้เวลาในการปัสสาวะเท่าๆ กัน ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 21 วินาที โดยนักวิจัยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่เช่น ช้าง ใช้เวลาปัสสาวะพอๆ กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดกลางอย่างสุนัข เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการปัสสาวะของสัตว์แต่ละตัวนั้น จะแปรผันไปตามมวลของร่างกายที่ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนหก ดังนั้นเวลาการฉี่ของพวกมันแทบจะเสร็จพร้อมกันเลยทีเดียว

123RF

นอกจากนี้การที่ช้างปัสสาวะออกมาครั้งละมากๆ แต่ใช้เวลาปัสสาวะแทบจะเท่ากับสุนัขนั้น ก็มีปัจจัยเรื่องแรงโน้มถ่วงและความยาวของท่อปัสสาวะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยท่อปัสสาวะของช้างจะยาวประมาณ 1 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 10 เซนติเมตร ดังนั้นปัสสาวะของมันจึงไหลออกมาได้อย่างรวดเร็วประมาณ 5.7 ลิตรต่อวินาที เนื่องจากว่าสัตว์ที่มีท่อปัสสาวะที่ยาวจะทำให้แรงโน้มถ่วงมีเวลามากกว่าในการเร่งความเร็วของปัสสาวะนั่นเอง

 

 

 

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS