นี่คือหลักฐานวิวัฒนาการของสัตว์น้ำ กับเจ้าปลาที่มีวิธีเอาตัวรอดจากภัยแล้ง ด้วยการฝังตัวเองในดิน แล้วหายใจด้วยปอด!..หา! ปลาอะไรมีปอด มาดู

WIKIPEDIA CC BY-SA 2.5 – HAPLOCHROMIS

ปลาปอด หรือ Lungfish, Salamanderfish เป็นปลาน้ำจืดเพียงจำพวกเดียวในโลกที่หายใจด้วยอวัยวะที่คล้ายปอดของสัตว์ทั่วไป ต่างจากปลาชนิดอื่นๆ ที่ใช้เหงือก เจ้านี่ถือเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิต เพราะไม่ได้มีการวิวัฒนาการตัวเองมากนักตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และถือเป็นหลักฐานการวิวัฒนาการจากปลามาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ภายนอกรูปร่างคล้ายปลาไหลแต่มีครีบแข็งที่คล้ายขา

ICHNOLOGY.KU.EDU – STEPHEN HASIOTIS

แม้มันจะดูเหมือนปลาทั่วไป แต่หากไม่ได้ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำก็จะตายเพราะขาดออกซิเจนเหมือนคนเช่นกัน เมื่ออยู่ในน้ำมันจะใช้ชีวิตเหมือนปลาทั่วไป แต่เมื่อไรที่เข้าสู่ฤดูแล้งปลาชนิดนี้จะขุดโพรงลึกลงไปใต้ดินเพื่อฝังร่างกายแล้วเคลือบด้วยเมือกตัวเอง จากนั้นจะเข้าสู่โหมดจำศีลเพื่อรอฤดูฝน ระหว่างนี้มันจะใช้ปากในการหายใจ เมือกที่แห้งจะกลายเป็นเสมือนสิ่งห่อหุ้มตัวของมันไว้ ซึ่งมันสามารถอยู่ในสภาพนี้ได้นานถึง 4 ปี!!! ส่วนใหญ่จะพบปลาสายพันธุ์นี้ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกาใต้ ชาวบ้านจะออกมาหาปลาชนิดนี้เพื่อนำไปกินโดยการขุดดินที่แห้งและแข็งลงไป เออ..อย่างนี้ก็มีด้วยแฮะ

 

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS