ช่องทางทำกินสุดแปลก! ‘นักดมตด’ อาชีพสุดขมคอ แล้วพวกเขาต้องทำอะไรกันบ้าง

ขึ้นชื่อว่าตด ลำพังแค่ดมตดตัวเองก็แย่แล้ว ยิ่งถ้าต้องดมตดคนอื่นคงจะแย่หนักกว่า และไม่น่าเชื่อว่าการดมตดเป็นอาชีพที่สร้างเงินได้จริง

หน้าที่ของนักดมตดคือการดมเพื่อเก็บข้อมูลว่ากลิ่นตดแต่ละแบบ บ่งบอกถึงสภาพร่างกาย นำไปสู่การวิเคราะห์หรือหาสาเหตุของความเจ็บป่วยในร่างกายมนุษย์โดยที่ไม่ต้องทำการเอ็กซ์เรย์ ทำซีทีสแกนหรือแม้กระทั่งผ่าตัด

การดมตดไม่ใช่สิ่งใหม่แต่มันเป็นหนึ่งในช่องทางการวินิจฉัยโรคของการแพทย์ทางเลือกแผนจีนมาตั้งแต่โบราณ การฝึกฝนจะมีการดมตดหลายๆ ประเภทเพื่อให้สามารถจำแนกกลิ่นที่พิเศษของอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกายได้

123RF

อาชีพนักดมตดใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆ นอกจากมีทักษะการดมและแยกแยะกลิ่นที่ดีแล้ว ยังต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้ความสามารถในการดมลดลงเช่นการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตดอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่หอมรัญจวนใจ แต่ถ้ามันทำเงินได้ปีละ 1,500,000 บาท ก็อาจทำให้ใครหลายคนรู้สึกดีกับมันขึ้นมาได้บ้าง

เรียบเรียง : SPOKEDARK.TV

COMMENTS