นักวิทย์สร้างแบบจำลองการมี ‘ประจำเดือน’ ของผู้หญิง ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จะเอาไปใช้ทำอะไร? เรามีคำตอบ

NORTHWESTERN.EDU

นักชีววิทยาด้านการสืบพันธุ์กำลังพบกับปัญหาจากการศึกษาระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้หญิงอเมริกันที่เป็นเนื้องอกและมะเร็งปากมดลูกมากถึง 15 เปอร์เซ็นต์ เพราะแพทย์ขาดความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิง เนื่องจากเหตุผลด้านจริยธรรมที่หญิงตั้งครรภ์ไม่สามารถเข้าร่วมการทดลองกับยาใหม่ หรืองานวิจัยต่างๆ ได้ ปัญหานี้จึงต้องได้รับการแก้ไขโดยการสร้างมันขึ้นมาเองซะเลย

นักวิจัยจาก Northwestern University และ University of Illinois จึงร่วมกันสร้างแบบจำลองขนาดเล็กขึ้นของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ซึ่งสามารถกำหนดรอบประจำเดือนได้ 28 วัน ใช้ชื่อว่า “Evatar” แทนที่ของเหลวในร่างกายด้วย “น้ำสีฟ้า” ภายในรูปทรงภาชนะที่เชื่อมต่อกันเกิดเป็นระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงขึ้น โดยใช้การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มปัจจัยต่างๆ เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจน (ฮอร์โมนเพศหญิง) และโพรเจสเทอโรน (ฮอร์โมนตั้งครรภ์) เพื่อใช้ในการศึกษาการใช้ยาต่างๆ ร่วมกับหญิงตั้งครรภ์ และความเกี่ยวเนื่องของการมีบุตรยากของมนุษย์อีกด้วย

คลิปประกอบ

ที่มา : NORTHWESTERN.EDU
เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS