5 ข้อเท็จจริงของมดคันไฟ Invicta ที่ทำให้มันถูกเรียกว่า ‘อสูรกาย’ ในร่างมด ..อย่าให้ขนาดของมันหลอกคุณเด็ดขาด

1. มดคันไฟ Invicta พบมากในประเทศอเมริกา  และแพร่พันธุ์ไปทั่วโลกจากการเกาะไปตามเรือสินค้าหรือรถยนต์โดยรังๆหนึ่งจะมีประชากรอยู่กว่า 5 แสนตัวต่อรัง นางพญามีหน้าที่ในการออกไข่อย่างเดียว บางรังที่มีขนาดใหญ่อาจจะพบนางพญากว่า 500 ตัว นักกีฏวิทยาคาดการณ์ว่าในแต่ละปี พวกมันอาจจะเพิ่มจำนวนได้กว่า 9 ล้านตัวเลยทีเดียว

2. ชื่อของมดคันไฟ Invicta นั้นมาจากภาษาละตินมีความหมายว่า “มิอาจพิชิตลงได้” ซึ่งก็ถือว่าไม่เกินไปนัก เพราะพวกมันเป็นเครื่องจักรสังหารโดยแท้ พวกมันไม่มีการจำศีลในฤดูหนาว มดงานจะหาอาหารด้วยการขยายอาณาเขตเข้าไปทำลายพื้นที่การเกษตรของมนุษย์โดยซอกซอนจากใต้ดินและฉีดพิษของพวกมันเข้าไปที่รากของพืช ยังไม่รวมการทำลายเผ่าพันธุ์ของมดชนิดอื่นอีกด้วย

30548329 - close up of red imported fire ants eating meat

3. ในอเมริกา ปีหนึ่งๆ มีคนถูกมดคันไฟชนิดนี้โจมตีไม่ต่ำกว่า 35,000 คน โดยมดคันไฟ Invicta จัดว่าเป็นมดที่มีพิษชนิดเดียวกับผึ้ง ต่อ ซึ่งพิษจะเผาไหม้ผิวหนัง ในกรณีคนที่แพ้อาจจะทำให้หมดสติจนถึงเสียชีวิตได้เลยทีเดียว

4. ไม่ใช่เฉพาะผู้คนเพียงเท่านั้นที่ถูกมดคันไฟ Invicta โจมตี พวกมันสามารถที่จะทำลายระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบจราจรได้ด้วยการพ่นพิษใส่แผงวงจรหรือกัดสายไฟจนขาด

5. กระแสน้ำหรือสายฝนไม่สามารถที่จะทำอะไรพวกมันได้ เมื่อใดที่ถูกโจมตีด้วยน้ำพวกมันก็จะรวมตัวกันเกาะเป็นแพขนาดใหญ่ลอยเหนือผิวน้ำไปได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตร โดยมดงานแต่ละตัวพร้อมที่จะสละชีวิตตัวเองเพื่อให้อาณาจักรอยู่รอด

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS