ทึ่ง! พบกะโหลกศีรษะของมนุษย์ดึกดำบรรพ์นีแอนเดอร์ธัล เก่าแก่ถึง 400,000 ปี นี่อาจเป็นคำตอบเรื่องต้นกำเนิดของมนุษย์ก็ได้ ดู!!

การค้นพบของนักโบราณคดีถือเป็นจุดเริ่มต้นของคำตอบบางอย่างเสมอ เช่นเดียวกันกับเมื่อไม่นานมานี้นักโบราณคดีได้ค้นพบกะโหลกศีรษะของมนุษย์โบราณที่คาดว่าน่าจะมีอายุเก่าแก่ถึง 400,000 ปี

WWW.BINGHAMTON.EDU (JAVIER TRUEBA)

การค้นพบครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของนักโบราณคดีนานาชาติ โดยกะโหลกศีรษะมนุษย์โบราณที่พบนี้อยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งของประเทศโปรตุเกส ซึ่งนักโบราณคดีกลุ่มนี้เชื่อว่ากะโหลกศีรษะที่พบนี้เป็นของมนุษย์นีแอนเดอร์ธัล ที่มีอายุเก่าแก่ถึง 400,000 ปีมาแล้ว

การค้นพบในครั้งนี้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้แก่นักโบราณคดีเกี่ยวกับการตีความฟอสซิลชิ้นอื่นๆ เนื่องจากการค้นพบในครั้งนี้ ทำให้นักโบราณคดีเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ในทวีปยุโรปตะวันตก เมื่อประมาณหลายหมื่นปีก่อน ซึ่งประเทศโปรตุเกสไม่เคยพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณในช่วงเวลานั้นมาก่อน และยังทำให้ทราบเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมนุษย์ดึกดำบรรพ์นีแอนเดอร์ธัลว่าเกิดในช่วงเวลาใดมากขึ้นอีกด้วย

WWW.BINGHAMTON.EDU (ROLF QUAM)

ศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยาแห่ง Binghamton University, State University of New York กล่าวว่า นี่เป็นการค้นพบครั้งใหม่ที่น่าสนใจจากคาบสมุทรไอบีเรีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีส่วนสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของมนุษย์ดึกดำบรรพ์นีแอนเดอร์ธัลเป็นอย่างมาก

กะโหลกศีรษะมนุษย์โบราณที่พบในครั้งนี้มีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับฟอสซิลที่พบในประเทศฝรั่งเศสและสเปน ที่มีช่วงเวลาความเก่าแก่ที่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้นักโบราณคดีทราบถึงความหลากหลายของกายวิภาคเกี่ยวกับเกี่ยวกับกระดูกของมนุษย์โบราณอีกด้วย

กะโหลกศีรษะมนุษย์โบราณที่ค้นพบในครั้งนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของการจัดแสดงเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ในเดือนตุลาคมที่ Museu Nacional de Arqueologia ในกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกสต่อไป

 

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS