‘เลจองแนร์’ กองพลเดนตายแห่งฝรั่งเศส ที่เปิดรับสมัครให้คนต่างด้าวเข้าร่วมเพื่อชีวิตใหม่พร้อมเงื่อนไขสุดโหด!

นี่คือหน่วยกองทหารต่างด้าวเลจองแนร์แห่งฝรั่งเศส (French Foreign Legion หรือ Legionnaire) คือกองกำลังรบที่เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กองทัพฝรั่งเศส ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1831 โดยหน่วยรบดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับสมัครคนต่างด้าวที่มีความต้องการรับใช้กองทัพฝรั่งเศส โดยหน่วยรบนี้จะถูกส่งไปยังแนวหน้าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ในประเทศที่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

WIKIPEDIA PD

แน่นอนว่าด้วยเงื่อนไขสำคัญจากความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและภาษา กองทหารต่างด้าวเลจองแนร์ฝรั่งเศสจึงได้รับการฝึกที่เข้มข้นตามหลักสูตรทางทหาร เพื่อหล่อหลอมทหารทุกนายให้เป็นหนึ่งเดียวและสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันในสนามรบภายใต้การบังคับบัญชาของนายทหารฝรั่งเศส ซึ่งต่อมากองทหารต่างด้าวได้เปิดรับสมัครชาวฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน โดยมีรายงานว่าในปี ค.ศ.2007 กองทหารต่างด้าวมีสัดส่วนกำลังพลถึง 24% ของกำลังพลทั้งหมดในกองทัพฝรั่งเศส

โดยส่วนใหญ่แล้ว คนต่างด้าวที่มาสมัครหน่วยรบดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายหลักๆ คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดินแดนแห่งเสรีภาพอย่างฝรั่งเศส โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือคุณต้องรับใช้ฝรั่งเศสด้วยการสมัครเข้าร่วมกองทหารต่างด้าวตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยไม่สนใจว่าสถานภาพของคุณจะโสดหรือแต่งงานมาแล้ว ขอแค่คุณมีใจรับใช้ฝรั่งเศส คุณจะได้รับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเอง และเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับพลทหารราว 1,200 ยูโร (ราว 50,000 บาท)

แน่นอนว่าหากคนต่างด้าวคนไหนสนใจก็สามารถสมัครได้โดยแทบไม่มีเงื่อนไขมากมาย วุฒิการศึกษาไม่ต้อง ภาษาฝรั่งเศสไม่รู้ไม่ใช่ปัญหา เพราะกองทหารต่างด้าวคือโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดินแดนแห่งเสรีภาพ ขอเพียงแค่เตรียมร่างกายให้พร้อม เพื่อรับการฝึกที่แสนเข้มข้น ก่อนประจำการหน่วยทหารต่างด้าวและทำหน้าที่รับใช้ฝรั่งเศสต่อไป

WIKIPEDIA PD

ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่บอกได้ว่านี่คือหน่วยรบเดนตายที่แท้จริง เพราะกองทหารต่างด้าวจะถูกส่งไปยังแนวหน้าที่อันตรายรอบโลกและอาณานิคมภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสที่เป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจของโลก หากไล่เรียงประวัติศาสตร์จะพบว่ากองทหารต่างด้าวของฝรั่งเศสมีบทบาทในทุกสมรภูมิที่ฝรั่งเศสมีส่วนได้ส่วนเสีย และพบว่าทหารหน่วยแรกที่มักเสียชีวิตในสนามรบก่อนหน่วยใดๆ ของฝรั่งเศสมักเป็นกองทหารต่างด้าวเลจองแนร์ ซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ใช่ทหารทุกนายที่จะได้อยู่จนครบสัญญาแน่นอน!

แน่นอนว่าหากทหารคนใดอยู่รอดจนครบสัญญา คุณจะได้รับสัญชาติฝรั่งเศสและชีวิตใหม่ในดินแดนแห่งเสรีภาพ แต่บอกได้เลยว่าคุณจะถูกกองทัพฝรั่งเศสใช้งานจนคุ้มค่า ทั้งนี้ หากใครใจกล้าบ้าบิ่นพอ และเบื่อหน่ายชีวิตซ้ำซากในแผ่นดินเกิดของตัวเอง คุณสามารถบินตรงไปยังฝรั่งเศสเพื่อสมัครเข้าร่วมกองทหารต่างด้าวเลจองแนร์เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลย

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS