ย้อนอดีตนครโบราณ ‘เกาชาง’ บนเส้นทางสายไหม ที่เจริญรุ่งเรืองด้วยการค้าและพุทธศาสนา

บนเส้นทางสายไหม อันเป็นเส้นทางการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตก ยังมีเมืองโบราณเกาชาง ที่คาดว่าน่าจะถูกสร้างราวศตวรรษที่ 2 ในช่วงที่ราชวงศ์ฮั่นขยายอำนาจเข้ามาในดินแดนแถบนี้ และได้ทำการสร้างค่ายทหาร ที่ภายหลังพัฒนามาเป็นเมืองในช่วงราชวงศ์ถัง และเจริญรุ่งเรืองจากการค้าขาย และเมืองโบราณเกาชาง ยังมีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่อีกด้วย

SHUTTERSTOCK

ในปัจจุบัน เมืองโบราณเกาชางตั้งอยู่ในมณฑลซินเจียง ของประเทศจีน เมืองแห่งนี้รายล้อมไปด้วยทะเลทรายและมีสภาพอากาศร้อน กำแพงและสิ่งปลูกสร้างทำมาจากดิน นอกเหนือจากความรุ่งเรืองจากการค้าขายแล้ว พุทธศาสนายังเจริญรุ่งเรืองภายในเมืองแห่งนี้ เนื่องจากพบฐานเจดีย์ และซากวัดโบราณปรากฏอยู่ภายในเมือง

SHUTTERSTOCK

ต่อมาชาวอุยกุร์ได้เข้ามายึดเมืองแห่งนี้ในช่วงศตวรรษที่ 9 ก่อนล่มสลายเพราะภัยสงครามจนทำให้เมืองร้าง ภายหลังผู้คนเลยทุบทำลายสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำดินไปก่อสร้างและเพาะปลูก จนทำให้เมืองโบราณแห่งนี้ได้รับความเสียหาย จนนำมาสู่การอนุรักษ์โดยรัฐบาลจีนเพื่อรักษาโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้งชาวจีนและต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาต่อไป

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS