ใครเกิดปี 2527 เช็คด่วน! กรมการปกครองยอมรับ เลขบัตร ปชช. มีปัญหา

ทำเอาคนที่เกิดปี 2527 งงเป็นไก่ตาแตก เมื่อมีผู้เกิดปี 2527 ไปร้องเรียนว่าหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับหมายเลขในใบสูติบัตร ซึ่งล่าสุดกรมการปกครองก็ออกมายอมรับถึงความผิดพลาดดังกล่าว พร้อมย้ำชัดว่าคนเกิดปี 2527 ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะจากความผิดพลาดทั้งหมด 10,000 ราย ได้แก้ไขไปแล้ว 7,000 ราย ส่วนอีก 3,000 รายที่เหลืออยู่ในขั้นตอนการดำเนินการแก้ไข

SHUTTERSTOCK

จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ มีผู้ที่เกิดปี 2527 หลายราย เข้าไปร้องทุกข์กับหน่วยงานต่างๆ ว่าไม่ได้รับความสะดวกเวลาติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ เนื่องจากเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ดันไม่ตรงกับเลขในใบสูติบัตร บางรายถึงขั้นต้องพกบัตรประชาชน 2 ใบ ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย จนสุดท้ายกรมการปกครองได้ออกมายอมรับความผิดพลาดในครั้งนี้ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากปี 2527 เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล จากการเขียนด้วยมือเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งปกติแล้วผู้ที่เกิดปี 2527 เลขบัตรประชาชนจะขึ้นต้นด้วยเลข 3 และผู้ที่เกิดหลังจากปี 2527 จะขึ้นต้นด้วยเลข 1

ส่วนผู้ที่เกิดในปี 2527 อีก 3,000 ราย ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข กรมการปกครองกำลังจะออกหนังสือแจ้งไปยังบุคคลเหล่านั้น ให้ไปดำเนินการที่สำนักทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต เพื่อให้ออกหนังสือรับรองว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับสูติบัตรเป็นบุคคลคนเดียวกัน

สำหรับวิธีการตรวจสอบให้นำบัตรประชาชน มาเทียบกับใบสูติบัตรรวมถึงทะเบียนบ้าน ว่าเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักตรงกันหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าเลขไม่ตรงกัน ให้ท่านเดินทางไปแจ้งที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ เพื่อขอหนังสือรับรองว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและใบสูติบัตรเป็นบุคคลคนเดียวกัน

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

COMMENTS