แก้ปัญหาตม.ทำงานช้า คนล้นสนามบินด้วย ‘Auto Gate’ นทท.สิงคโปร์ประเดิมชาติแรก!

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2017 ที่ผ่านมา พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล, นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดการใช้งานช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ หรือ Auto Gate สำหรับชาวต่างชาติ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Auto Gate นี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ได้ใช้งานเป็นประเทศแรก และหลังจากนั้นจะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ได้ใช้กันบ้าง โดยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาเป็นรายประเทศ โดยคำนึงถึงผลด้านความมั่นคงเป็นหลัก ส่วนเหตุผลที่ต้องเป็นสิงคโปร์นั้น มาจากการตกลงแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศสิงคโปร์ก็กำลังพิจารณาเปิดให้คนไทยใช้ช่อง Auto Gate ของสิงคโปร์เช่นกัน

ระบบ Auto Gate นี้ สืบเนื่องมาจากนโยบาย THAILAND 4.0 ที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงด้วยเทคโนโลยี โดย Auto Gate จะทำให้การเก็บข้อมูลของผู้โดยสาร ภาพถ่าย และลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเดินทางครั้งถัดไป และทำงานร่วมกับระบบตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ตรวจสอบผู้โดยสารทันทีที่เช็คอินกับสายการบิน ทำให้ระบบมีความปลอดภัยสูงเชื่อถือได้

AFP

นอกจากนี้ Auto Gate ยังเป็นระบบที่ช่วยแก้ปัญหาผู้โดยสารหนาแน่นจนล้นสนามบินด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ นายกฯ ได้สั่งให้ตม. เร่งปรับปรุงการให้บริการ และยังเสนอให้ยกเลิกการกรอกใบตม.6 เพื่อลดเวลาการเข้าคิวตรวจคนเข้าเมือง แต่สุดท้ายก็เป็นเปลี่ยนเพียงรายละเอียดที่ต้องระบุในใบตม.6 เท่านั้น

ในขณะที่ต่างประเทศนั้นได้ก็มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาการตรวจคนเข้าเมืองล่าช้าเช่นกัน เช่น ประเทศออสเตรเลียคิดค้นระบบไบโอเมทริกซ์ ที่ระบุตัวตนด้วยการจดจำใบหน้า ม่านตา และลายนิ้วมือ หรือที่สหรัฐอเมริกาที่จะใช้ระบบไบโอเมทริกซ์ในการเช็คอินก่อนเดินทางเพื่อย่นระยะเวลาการเข้าคิวทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเปิดทดสอบให้ใช้งานแล้วที่ สนามบินในรัฐมินนิโซตา

เรียบเรียง : SpokeDark.TV

 

COMMENTS